Super Dare of 2021

Super Dare of 2021اگر خانه شما دچار حریق شد، کدام وسیله را با خود خواهید برد؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

نوشیدنی مورد علاقه شما کدام است؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

دسر مورد علاقه شما چیست؟

شما کدام نوع آب و هوا را ترجیح می دهید؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما در زندگی روزمره خود دوست دارید چگونه مسافرت کنید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

آیا شما راز نگهدار هستید؟

بستنی مورد علاقه شما کدام است؟

ورزش مورد علاقه شما چیست؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را دوست دارید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما کدام نوع بازی را دوست دارید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

اگر شما در قرعه کشی برنده شوید، چه چیزی خواهید خرید؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟